(Mẫu) Hợp đồng vận chuyển bằng Container mới nhất 2019

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp Hợp đồng vận chuyển bằng Container mới nhất hiện nay để khách hàng tham khảo và áp dụng thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN CONTAINER

SỐ: …………………….

 

 • Căn cứ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu của hai bên,

 

Hôm nay, ngày … … tháng …… năm ……..tại……………………..  Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ HÀNG (Gọi tắt là bên A):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………….Fax:…………………………………………….

Tài khoản số:……………………………………………….Mở tại ngân hàng:…………………………

Đại diện là: ………………………………………………………….Chức vụ: ……………………………………………..

BÊN CHỦ PHƯƠNG TIỆN (Gọi tắt là bên B)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………….Fax:…………………………………………….

Tài khoản số:……………………………………………….Mở tại ngân hàng:…………………………

Đại diện là: ………………………………………………………….Chức vụ: ……………………………………………..

Hai bên thống nhất và thỏa thuận nội dung của hợp đồng như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH

Bên A thuê và Bên B nhận vận chuyển hàng hóa bằng xe chuyên chở container trên tuyến đường …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: HÀNG HÓA – TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN – THỜI GIAN VẬN CHUYỂN

 1. Tên hàng hóa : Bổ sung mặt hàng thể hiện trên báo giá
 2. Số lượng : Theo thỏa thuận từng lô hàng vận chuyển
 3. Trọng lượng hàng hóa đóng trong Container tối đa cho phép : ….. /……, ….. /…… nếu quá tải phải thông báo cho bên nhận vận chuyển biết trước.
 4. Địa điểm đóng hàng : Theo yêu cầu của bên A
 5. Địa điểm trả hàng : Theo yêu cầu của bên A

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

 1. Hàng hóa được giao nhận theo phương thức nguyên container, nguyên seal (chì).
 2. Hai bên đồng ý dùng con chì (seal) do bên A cung cấp để niêm phong container hàng hóa.
 3. Lập biên bản giao nhận ghi rõ số container, chì (theo mẫu đính kèm) tại các kho giao và nhận hàng có xác nhận của hai bên.

Tải về toàn văn: Hợp đồng vận chuyển bằng Container mới nhất 2019

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.