Một công ty có thể có nhiều con dấu pháp nhân được không?

Hỏi: Tôi đang đi làm tại một công ty cổ phần. Do nhu cầu đi lại làm việc của sếp phải di chuyển thường xuyên nên sếp đang có nhu cầu muốn có hai con dấu của công ty để sếp cầm một dấu đi làm việc còn một con dấu nữa để lại cong ty. Xin hỏi Luật sư là hiện nay một công ty có thể có nhiều con dấu pháp nhân được không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
– Tên doanh nghiệp;
– Mã số doanh nghiệp.

Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng quy định doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Như vậy: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp được tự mình quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trước khi sử dụng con dấu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mặt khác, Khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng đồng thời quy định trước khi thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Do đó, kết luận: Đối với thông tin bạn cung cấp thì công ty của bạn là công ty cổ phần (là một trong các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam), nên có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Mặt khác, trường hợp công ty của bạn đã có con dấu và hiện tại có nhu cầu muốn thay đổi về số lượng con dấu của công ty. Do đó, công ty có nghĩa vụ gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Nội dung thông báo trong các trường hợp trên bao gồm:
– Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của công ty;
– Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.