Mua bán trái phép chất ma tuý

Mua bán trái phép chất ma tuý là gì?

Mục 3.3 phần II Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-BTP quy định:

“Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:

a) Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;

b) Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

c) Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

d) Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);

đ) Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;

e) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

g) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

mua bán trái phép chất ma tuý

Cấu thành tội phạm

Khách thể: Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. Đối tượng tác động của tội này là các chất ma túy.

Chủ thể: Chủ thể của các tội phạm nêu trên là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mặt khách quan: Người phạm tội thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác.; Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác… Điều này có nghĩa là cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy bắt buộc phải có mục đích mua bán, nếu chỉ có hành vi tàng trữ, vận chuyển thì không cấu thành tội danh này.

Mặt chủ quan: Tội phạm thực hiện với lỗi cố ý, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Có thể thấy, tội mua bán trái phép chất ma túy được pháp luật quy định là tội có cấu thành hình thức và tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra.

Căn cứ pháp lý

Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên đây là sơ lược quy định pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nếu còn vấn đề thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ Hotline: 09891899692 hoặc đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Gửi đơn khởi kiện qua mạng

Tội đánh bạc

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.