Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Căn cứ pháp lý

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động theo quy định tại Điều 45 Bộ luật dân sự 2015:

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Ðiều 40 của Bộ luật này.

Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển theo quy định tại Điều 16 Luật Cư trú 2020:

Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khnăng di chuyển (sau đây gọi chung là phương tiện) là nơi đăng ký phương tiện đó, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

Đối với phương tiện không phải đăng ký hoặc có nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ thì nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động là nơi phương tiện đó thường xuyên đậu, đỗ.

Nguyên tắc xác định

Theo các căn cứ trên, nơi cư trú của những cá nhân này được xác định theo 2 nguyên tắc:

 • xác định theo nguyên tắc xác định nơi cư trú nói chung, tức nơi thường xuyên sinh sống
 • xác định là nơi phương tiện đăng ký hoặc nơi phương tiện đó thường xuyên đậu, đỗ

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định 62/2021/NĐ-CP, nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là: 

 • địa điểm thực tế được phép đậu, đỗ nhiều nhất trong 12 tháng liên tục do chủ phương tiện tự xác định
 • đã đăng ký với UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Hồ sơ đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện

Công dân có thể cung cấp bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính của giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký để đơn vị tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu các loại giấy tờ sau:

 • Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 62/2021/NĐ-CP  hoặc xem chi tiết dưới đây
 • Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn hạn sử dụng của chủ phương tiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện phải đăng ký, đăng kiểm

Trường hợp không phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở

 • Hợp đồng thuê bến bãi cho phương tiện (nếu có)

Trường hợp chủ phương tiện thay đổi nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện thì phải:

 • đăng ký lại nơi thường xuyên đậu, đỗ
 • thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú mới

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Điều kiện đăng ký thường trú

 1. Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú
 2. Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật
 3. Có xác nhận của UBND cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp:
  • phương tiện không phải đăng ký
  • nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ

Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện:

 • được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ
 • do Tòa án quyết định

Không được đăng ký thường trú mới tại:

 • địa điểm không được đăng ký thường trú mới quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020
 • trừ trường hợp vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con

Mẫu Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NƠI THƯỜNG XUYÊN ĐẬU, ĐỖ CỦA PHƯƠNG TIỆN

Kính gửi1: ………………………………

Họ và tên người đề nghị được xác nhận: ……………………………………………………….

Số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu………………………….… do ………………………….…….

cấp ngày………/………/………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ phương tiện: ……………………………………………………………………………

Phương tiện của tôi thường xuyên đậu, đỗ tại 2: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

 

 

………, ngày…… tháng…… năm……
Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của1: ……………………………

Ông/bà: ……………………… là chủ phương tiện, đã đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện tại địa chỉ 2: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN……
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

2 Ghi địa chỉ cụ thể thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

 

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.