Ôn tập dân sự MODUL 2 – Phần cuối

PHẦN II. TỰ LUẬN

 1. So sánh giữa chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ. Cho ví dụ minh họa?
 2. Phân biệt giữa chuyển giao nghĩa vụ và thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba. Cho ví dụ minh họa.

Phân tích các trường hợp không được chuyển giao quyền yêu cầu. Cho ví dụ minh họa.

 1. Phân biệt trách nhiệm dân sự liên đới và trách nhiệm dân sự riêng rẽ. Cho ví dụ minh họa?
 2. Phân biệt giữa nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung. Cho ví dụ minh họa?

Phân tích các điều kiện để một tài sản trở thành đối tượng của các biện pháp bảo đảm. Cho ví dụ minh họa.

 1. Phân biệt giữa cầm cố tài sản và thế chấp tài sản. Cho ví dụ minh họa?
 2. Phân biệt giữa tín chấp và bảo lãnh. Cho ví dụ minh họa?
 3. Phân biệt giữa cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản? Cho ví dụ minh họa
 4. Phân biệt giữa đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng. Cho ví dụ minh họa?
 5. Phân biệt giữa hợp đồng ba bên và hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. Cho ví dụ minh họa?
 6. Phân biệt giữa mua bán tài sản và bán đầu giá tài sản
 7. Phân biệt giữa hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng mượn tài sản.
 8. Phân biệt giữa hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản.
 9. Phân biệt giữa hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công

Phân biệt hợp đồng tặng cho có điều kiện với hứa thưởng. Cho ví dụ minh họa.

 1. Phân biệt giữa trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 2. Phân biệt giữa trường hợp người người gây thiệt hại và nhiều người cùng gây thiệt hại. Cho ví dụ minh họa.

Phân tích các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi của con người gây ra. Cho ví dụ minh họa với mỗi căn cứ.

PHẦN III. BÀI TẬP

Tình huống 1. Ngày 02/6/2013, anh Nguyễn Công H đến nhà chị Lê Thu A vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản. Anh H không có tài sản để thế chấp cho khoản vay nhưng được ông Đào Hoàng G, anh Trương Quang Đ và anh Nguyễn Minh T (những người gia đình bên nhà chồng chị A) bảo lãnh nên chị A đã cho anh H vay 1.500.000.000 đồng (một tỉ năm trăm triệu đồng) trong thời hạn 01 năm, với mức lãi suất 1.5%/tháng. Trong hợp đồng vay tiền có ghi rõ ông G, anh Đ và anh T là người bảo lãnh cho việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền của anh H.

Do làm ăn thua lỗ, đến hạn trả nợ nhưng anh H không thể thực hiện được việc trả nợ của mình cho chị A. Nhận thấy trong số những người bảo lãnh cho anh H thì anh T là người có điều kiện nhất nên chị A yêu cầu anh T thực hiện việc thay anh H trả toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi mà anh H đang nợ chị, tổng số tiền gốc và lãi là: 1.770.000.000 đồng (một tỉ bảy trăm bảy mươi triệu đồng). Anh T cho rằng mình có nhận bảo lãnh cho anh H nhưng cả ông G và anh Đ cũng phải trả tiền, một mình anh phải trả toàn bộ số tiền đó cho anh H là không hợp lý.

Câu hỏi:

 1. Hãy chỉ ra những loại nghĩa vụ dân sự phát sinh trong tình huống trên?

Nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ liên đới, nghĩa vụ hoàn lại

 1. Chị A có quyền yêu cầu anh T thực hiện việc trả toàn bộ số tiền mà anh H đang nợ chị hay không? Vì sao?

Có vì theo Điều 338 BLDS 2015, bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ

Khi T thực hiện tòa bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu ô G thực hiện nghĩa vụ của mình đối với T theo điều 338

TẢI PHẦN CUỐI ÔN TẬP DÂN SỰ

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

 

 

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.