Phân loại cảng biển – Những thông tin cần biết

Tiêu chí phân loại cảng biển

Cảng biển được phân loại dựa trên 02 tiêu chí:
  • phạm vi ảnh hưởng
  • quy mô

Về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển:

  • Được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Việc đánh giá dựa trên các chỉ tiêu sau:
1. Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế
2. Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng
3. Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng
4. Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Về quy mô của cảng biển:

Được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển

Phân loại cảng biển – Những thông tin cần biết

Phương pháp đánh giá, phân loại

Phương thức: chấm điểm trên thang điểm đánh giá là 100 (điểm)

Bảng tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển tham khảo tại Phụ lục kèm theo Nghị định  số 76/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Cảng biển được đánh giá và phân thành 04 loại:

Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;
Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;
Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;
Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Quy trình đánh giá, phân loại cảng biển

  • Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải:
Định kỳ 05 năm một lần vào tháng 01 của năm đầu tiên hoặc căn cứ tình hình phát triển thực tế tại cảng biển lập danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển.
  • Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định:
Trên cơ sở báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam và việc lấy ý kiến:
+ Các Bộ
+Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
+Cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.