Phân tích về quy định mới về chuyển đổi giới tính

Chuyển đổi giới tính vẫn luôn là đề tài được bàn luận sôi nổi. Mới đây Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, trong đó có nội dung về chuyển đổi giới tính. Lần đầu tiên pháp luật Việt Nam công nhận về vấn đề này, tạo ra một bước tiến mới trong công tác xây dựng pháp luật cũng như giải quyết nhu cầu của một bộ phận trong xã hội.

Chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật

Vấn đề này được ghi nhận tại Điều 37 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 37. Chuyển đổi giới tính

Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Bộ luật dân sự năm 2005 mới dừng lại ở việc quy định cá nhân có quyền xác định lại giới tính trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Ngoài hai trường hợp nêu trên, cá nhân không có quyền yêu cầu xác định lại giới tính, bởi giới tính đã được xác định rõ ràng từ khi người đó sinh ra.

Bộ luật dân sự 2015 cho phép cá nhân có quyền chuyển đổi giới tính khi có nhu cầu mang tính nhân văn. Bởi việc giới tính về tâm lý khác với sinh lý là điều không ai mong muốn, gây nên tâm lý hoang mang lo sợ của chính cá nhân đó hay tâm lý kì thị của những người xung quanh. Do vậy, nếu không được sống với bản chất con người thật của mình thì là một điều thiệt thòi cho họ. Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện quy định của pháp luật. Khi đã giới tính đã được thay đổi thì cá nhân đó có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch, theo đó họ có quyền  nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.

Như vậy, việc ghi nhận quyền được chuyển đổi giới tính là hành động tạo điều kiện cho một bộ phận trong xã hội được thực hiện quyền con người.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ Luật Dân sự 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.