Lưu ý trong quá trình giải quyết bằng Trọng tài thương mại

1. Thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài (TTTT) dùng để xác định phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động tố tụng. TTTT độc lập với hợp đồng, việc gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện không làm mất hiệu lực TTTT. TTTT được xác lập dưới dạng văn bản trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp:

  • Trước khi phát sinh tranh chấp: TTTT có thể được thể hiện tại Điều khoản TTTT trong hợp đồng, Phụ lục hợp đồng…; văn bản riêng TTTT.
  • Sau khi phát sinh tranh chấp: Văn bản TTTT.

Ngoài ra, Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được xem là xác lập dưới dạng văn bản:

  • Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
  • Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản.
  • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu khác.
  • Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

2. Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo khi phát sinh tranh chấp:

  • Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài: Nguyên đơn (người cho rằng quyền hoặc lợi ích hợp pháp bị vi phạm) phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài.
  • Trường hợp giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài vụ việc: Nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

3. Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

4. Tố tụng trọng tài

Quy tắc tố tụng trọng tài (quy trình giải quyết tố tụng) theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài hoặc do các bên tự thỏa thuận.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tố tụng trọng tài thương mại

Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.