Quy định pháp luật về thi có giải

Thi có giải cũng là một loại giao dịch dân sự và được thể hiện dưới dạng hành vi pháp lý đơn phương. Khi tổ chức một cuộc thi có giải, tất cả các vấn đề có liên quan như điều kiện tham dự cuộc thi, điều kiện đạt giải; cơ cấu giải thưởng; phương thức thi,… đều do bên tổ chức cuộc thi có giải đưa ra. Trong quá trình tổ chức, thực hiện hay tham gia có rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với người tham gia và người tổ chức cuộc thì vì vậy, bộ phận tư vấn pháp luật của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng qua quá trình nghiên cứu xin cung cấp một số thông tin cơ bản về hoạt động “thi có giải”.Thi có giải được quy định tại Điều 573 Bộ luật Dân sự 2015.

Điều 573. Thi có giải

  1. Việc tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật và các cuộc thi khác không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  2. Người tổ chức các cuộc thi phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, các giải thưởng và mức thưởng của mỗi giải.

Việc thay đổi điều kiện dự thi phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra cuộc thi.

  1. Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã công bố.

Có thể thấy thi có giải có thể được tổ chức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học kĩ thuật. Chủ thể tổ chức cuộc thi có thể là nhằm tìm kiếm tài năng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chủ thể tổ chức cuộc thi có giải phải đảm bảo tuân thủ những điều kiện sau:

Thứ nhất, mục đích và nội của cuộc thi không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Thi có giải cũng là một dạng giao dịch dân sự đơn phương (hành vi pháp lý đơn cũng nên việc tổ chức một cuộc thi có giải cũng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự).

Thứ hai, khi tổ chức cuộc thi có giải thì người tổ chức các cuộc thì phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, hạng mục, giá trị giải thưởng cho mỗi giải. Đây là nghĩa vụ bắt buộc của người tổ chức cuộc thi và kết thúc cuộc thi, người tổ chức cuộc thi sẽ phải trao giải thưởng cho ngay.

Thông tin về cuộc thi phải được niêm yết công khai nếu không niêm yết đầy đủ các thông tin này sẽ dẫn đến tình trang khó có thể xác định người tìm người cuộc, khó xác định mức thưởng được trao và những người đáng trao thưởng. Tất cả những vấn đề này gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dự thi. Và việc cung cấp đầy đủ các thông tin về cuộc thi, người tham gia cuộc thi có thể hiểu rõ được các quyền và nghĩa vụ của mình để có thể tự quyết định tham gia hay không tham cuộc thi. Hơn nữa, khi đã giành giải thưởng tương ứng với các điều điện người tổ chức cuộc thi đưa đó chính là cơ sở để người dự thi có thể yêu cầu người tổ chức cuộc thi thực hiện nghĩa vụ trao giải như đã thông báo.

Trên thực tế có thể vì nhiều do khác nhau mà cuộc thi có thể sẽ bị hoàn hoặc không diễn ra như mong muốn. Trường hợp không thể tổ chức cuộc thi. theo đúng lịch đã thông báo ban đầu người tổ chức cuộc thi có giải phải thực hiện việc thông báo sự thay đổi cuộc thi trong một khoảng thời gian hợp lý.

Người đạt giải là người hoàn thành các vòng thi do bên tổ chức đặt ra và phải đạt mức điểm trong giới hạn cao nhất theo những tiêu chí của người tổ chức cuôc thi cho đến khi chọn đủ số người thắng cuộc theo yêu cầu.

Thực tế cho thấy, rất nhiều cuộc thi đã kết thúc người thắng cuộc đã được xác định nhưng việc trao thưởng không được thực hiện sau khi cuộc thi đã kết thúc. Chính vì vậy người tham gia cuộc thi và đã đạt được những tiêu chí của người tổ chức thì có thể yêu cầu các cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.