Quy định về tình tiết : “phạm tội lần đầu”

1. Phạm tội lần đầu là tình tiết (hoặc điều kiện) được áp dụng trong một số quy định trong BLHS năm 2015, như tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i, khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015), hoặc một trong các điều kiện để được tha tù trước thời hạn (Điều 66 BLHS năm 2015)…
2. Tòa án nhân dân tối cao mới đây đã hướng dẫn về các trường hợp được coi là phạm tội lần đầu tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 66, Điều 106 BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo đó, tại khoản 2 Điều 2 được coi là phạm tội lần đầu nếu thuộc một bốn trường hợp sau đây:
a. Trước đó chưa phạm tội lần nào;
b. Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự. Miễn trách nhiệm hình sự là các trường hợp vì những lý do đáng được khoan hồng đặc biệt, mặc dù Tòa án kết tội nhưng trong bản án kết tội lại tuyên miễn hình phạt đối với người phạm tội thì trách nhiệm hình sự mà người phạm tội phải chịu chỉ giới hạn ở phạm vi bị kết tội. Các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015.
c. Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp tư pháp do Tòa án quyết định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. Thời gian áp dụng biện pháp này là từ 01 năm đến 02 năm.
đ. Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích. Không có án tích là các trường hợp gồm: Đương nhiên được xóa án tích; Xóa án tích theo quyết định của Tòa án; Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật hình sự năm 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.