Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Khi quyết định hình phạt với một người phạm nhiều tội, Toà án sẽ căn cứ theo các quy định pháp luật hình sự để ra hình phạt đối với từng tội cụ thể và tổng hợp hình phạt như sau:

1. Đối với hình phạt chính:

Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung, cụ thể:

  • Đối với hình phạt cải tạo không giam giữ: Tổng mức hình phạt không quá 3 năm
  • Đối với hình phạt tù có thời hạn: Tổng mức hình phạt không quá 30 năm

Nếu các hình phạt đã tuyên bao gồm cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỉ lệ:   3 ngày cải tạo không giam giữ = 1 ngày tù;

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

Lưu ý:

  • Đối với hình phạt là phạt tiền thì sẽ không tổng hợp với các loại hình phạt khác, các khoản tiền phạt sẽ được cộng lại thành hình phạt chung.
  • Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

2. Đối với hình phạt bổ sung:

  • Trường hợp các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó. Đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.
  • Trường hợp các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Căn cứ pháp lý :

Điều 55 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Như thế nào sẽ được giảm án hình sự ?

Một số vấn đề về tiền án, tiền sự

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.