Soạn thảo hợp đồng

Trong đời sống và trong các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề cần thiết. Bên cạnh đó, theo sát việc thực hiện hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của mình không bị xâm hại hoặc có phương án bảo vệ đã chuẩn bị trước khi bị xâm hại là điều không kém phần quan trọng.

Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng với đội luật sư am hiểu quy định pháp luật và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khi tham tranh giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại sẵn sàng tư vấn cho khách hàng trong quá trình đàm phán và giao kết hợp đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm an toàn pháp lý cao nhất.

Các loại Hợp đồng Luật sư của VPLS Bùi Đình Ứng tư vấn, soạn thảo và giải quyết tranh chấp.

 1. Hợp đồng kinh tế;
 2. Hợp đồng thương mại;
 3. Hợp đồng đầu tư;
 4. Hợp đồng dân sự;
 5. Hợp đồng lao động;
 6. Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 7. Hợp đồng hợp đồng liên doanh;
 8. Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;
 9. Hợp đồng li-xăng;
 10. Hợp đồng mua bán;
 11. Các loại hợp đồng khác…

Nội dung tư vấn liên quan đến Hợp đồng.

 1. Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
 2. Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của của các bên;
 3. Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng.
 4. Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
 5. Rà soát, tư vấn hiệu chỉnh hợp đồng/dự thảo hợp đồng cho khách hàng;
 6. Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.
 7. Giải quyết tranh chấp các loại hợp đồng giữa các bên theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hạn chế các rủi ro trong các giao dịch, Quý khách hàng hãy đến với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các giải pháp tốt nhất về Hợp đồng.

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.