quyết định

Khiếu nại quyết định hành chính

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên tại một trường trung học. Hôm rồi khi đang trong giờ giải lao tôi có thấy một nhóm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.