Tài sản riêng của vợ chồng

Ngày nay vấn đề ly hôn ngày càng phổ biến và ngày một nhiều lên. Nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn có rất nhiều . Nhưng phần lớn là do áp lực cuộc sống, vấn đề tiền bạc, con cái. Và một phần cũng do những suy nghĩ chưa được chín chắn của một bộ phận giới trẻ rất tùy hứng, rất sốc nổi.

Ly hôn chỉ là một thủ tục pháp lí nhằm chấm dứt một mối quan hệ vợ chồng. Nhưng đi kèm với nó còn rất nhiều vấn đề phức tạp, như phân chia tài sản hay quyền lợi nuôi con của các bên. Sau đây, Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng muốn trinh bày cho các bạn hiểu một số vấn đề nhỏ về việc xác định tài sản riêng của vợ chồng khi ly hôn .

Các loại tài sản là tài sản riêng của vợ chồng gồm:

 1. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
 2. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
 3. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng từ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;
 4. Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng;
 5. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng;
 6. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng;
 7. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng;
 8. Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ;
 9. Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 10. Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 11. Quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Căn cứ:

– Luật hôn nhân gia đình 2014

– Nghị định 126/2014/NĐ-CP   hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Các bạn cũng phải chú ý là tất cả những tài sản riêng của vợ chồng nói trên phải chứng minh được rằng nó hình thành trước thời kì hôn nhân hoặc là tài sản riêng của cá nhân mình vì Tòa án luôn thực hiện theo nguyên tắc “trọng chứng hơn trọng cung”.

Đây là những kiến thức luật cơ bản giúp các bạn có thể tự nhận thức cũng như bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình.

Ngoài ra, ở các nước phát triển khác ngày nay cũng đang rất thịnh hành hợp đồng hôn nhân. Đây là căn cứ pháp lí quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với nhau. Nhưng ở nước ta hiện nay thì loại hợp đồng này chưa phổ biến, và không quá phù hợp với phong tục cũng như thị hiếu của người dân. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, bạn có thể tìm đến Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng để nhận tư vấn về vấn đề này.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tài sản riêng trong thời kì hôn nhân

Tư vấn hôn nhân và gia đình

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.