Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được quy định tại:

Theo đó:

Đối với việc nuôi con nuôi trong nước:

  • Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi: UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.
  • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi: UBND cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị brơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi
  • Trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi: UBND cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi

Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài:

  • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi
  • Trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi: UBND cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi.
  • Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của UBND cấp tỉnh

Đối với việc công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nuôi con nuôi:

  • Cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi
  • Trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có Cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ.

Việc nuôi con nuôi được đăng ký làm phát sinh quan hệ pháp luật cha mẹ và con giữa người nhận nuôi và con nuôi. Quyền và trách nhiệm làm cha mẹ được chuyển giao một cách hợp pháp từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi, bao gồm các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và về tài sản. Nếu còn vướng mắc về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi, bạn có thể tìm đến Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng để nhận tư vấn.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Chấm dứt việc nuôi con nuôi – Hậu quả pháp lý

Thủ tục Công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.