Thành lập doanh nghiệp cần vốn là bao nhiêu

Chào luật sư, hiện tại tôi muốn thành lập 1 công ty tôi muốn hỏi tôi cần mức vốn là bao nhiêu để thành lập công ty.

Trả lời: 

Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mức vốn là bao nhiêu thì còn tùy vào việc bạn đăng kí doanh nghiệp đó sẽ là ngành kinh doanh gì?

Nếu doanh nghiệp bạn đăng kí ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu vốn pháp định, thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty.

Còn nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó:
1. Ngân hàng (Quy định tại: Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.)
2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
3. Kinh doanh Bất động sản: 20 tỷ VNĐ (Quy định tại: Điều 10 Luật kinh doanh BĐS 2014)
4. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ (Quy định tại: Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ- CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ)
5. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ (Quy định tại: Điều 9, NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008, Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ)
6. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:5 tỷ (Quy định tại: Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ- CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
7. Sản xuất phim (Quy định tại: Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12)
8. Kinh doanh vận chuyển hàng không (Quy định tại: Khoản 1, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung)
9. Doanh nghiệp cảng hàng không (Quy định tại: Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.)
10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không (Quy định tại: Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.)
11. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ VNĐ (Quy định tại: Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.)
12. Dịch vụ kiểm toán: 3 tỷ 5 (Quy định tại: Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.)
13. Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất (Quy định tại: Điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.)
14. Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất (Quy định tại: Điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.)
15. Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: 30 tỷ (Quy định tại: Điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.)

Những loại vốn thành lập công ty:
– Vốn điều lệ khi thành lập công ty: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là mức vốn mà thành viên công ty cam kết góp được ghi nhận trong điều lệ của công ty.
– Vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp: Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.
– Vốn ký quỹ để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp:  Đây là số vốn mà doanh nghiệp của bạn phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng, để đảm bảo hoạt động của công ty.
– Vốn góp nước ngoài trong việc thành lập doanh nghiệp: Đây là phần vốn có tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam hoặc sử dụng toàn bộ vốn để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Loại vốn này chỉ có những công ty liên quan tới nước ngoài mới cần chú ý tới.Trên đây là nội dung tư vấn pháp luật của

VănPhòng Luật Sư Bùi Đình Ứng, hy vọng với những nội dung này sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc của mình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

Tải ngay>>Luật doanh nghiệp2014

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.