Thời hạn nhận lương sau khi nghỉ việc

Hỏi: Xin chào luật sư. Ngày 30/03/1019 vừa rồi tôi có nghỉ xin nghỉ việc tại công ty cũ, thường công ty sẽ trả lương vào ngày 15 hàng tháng, nghĩa là lương tháng 3 của tôi sẽ được trả vào ngày 15/04/2019 nhưng đến ngày 19/05/2019 tôi vẫn không nhận được lương nghỉ việc. Tôi có nhiều lần gọi điện cho công ty để yêu cầu nhận phần lương còn lại nhưng giám đốc thông báo hoãn việc trả lương cho người nghỉ việc, hẹn tháng sau mới thanh toán. Luật sư cho tôi hỏi, phía công ty làm như vậy là có đúng không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ vào quy định tại Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản tài liệu có liên quan Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng xin đưa ra thông tin như sau:

Theo Điều 96 của Bộ luật Lao động 2012, nguyên tắc trả lương được quy định như sau:

Điều 96. Nguyên tắc trả lương ( Điều này được hướng dẫn bởi Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Như vậy, cần phải xem xét xem trường hợp này công ty trả lương trễ cho bạn so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động có thuộc trường hợp mà pháp luật quy định là trường hợp đặc biệt dẫn đến việc người sử dụng lao động không thể trả lương đúng hạn hay không. Nếu không phải lí do chính đáng thì việc làm này của người sử dụng lao động đã vi phạm pháp luật.

Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

Điều 24. Nguyên tắc trả lương

1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.”

Theo Điều 47 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, như sau:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động 

  1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.(Khoản này đươc hướng dẫn bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP)
  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
  4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“8. Bổ sung Điều 14a sau Điều 14 như sau:

“Điều 14a. Thời hạn thanh toán quyền li của người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc bit, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

3. Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật lao động hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật lao động.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì khi chấm dứt hợp đồng lao động trong thời hạn là 07 ngày, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi bên. Nghĩa là trong trường hợp này, bên công ty sẽ phải thanh toán đầy đủ tháng lương cho bạn trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày bạn nghỉ việc, thời hạn này có thể kéo dài trong trường hợp bất khả kháng nhưng không được quá 30 ngày.

Trong trường hợp quá 30 ngày sau khi nghỉ việc rồi mà phía công ty vẫn từ chối thanh toán tiền lương cho bạn thì bạn có thể nhờ công đoàn cơ sở; hòa giải viên lao động giải quyết vấn đề này để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bạn có thể khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biên pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật Miễn Phí 1900636396 để được gặp trực tiếp luật sư.
Trân trọng!

 

Tải ngay >>>> Bộ luât Lao động 2012

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.