Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Kính gửi Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Bố mẹ tôi mất năm 1984, không để lại di chúc, di sản mà 2 cụ để lại chỉ có mảnh đất 100m2 ở quận Đống Đa, Hà Nội. Gia đình tôi chỉ có mỗi mình tôi và một người em đã định cư ở nước ngoài. Nay, có một người xuất hiện tự nhận là con của bố tôi mà yêu cầu chia di sản thừa kế của bố để lại. Vậy, người đó trong trường hợp đúng là con của bố tôi thì có quyền chia di sản thừa kế không?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn đưa ra, bố mẹ bạn chết không để lại di chúc nên sẽ tiến hành chia thừa kế theo pháp luật.

Điều 25 Pháp lệnh số 44/1990 quy định những người thừa kế theo pháp luật như sau:

“Điều 25: Những người thừa kế theo pháp luật

1- Những người thừa kế theo pháp luật gồm có:

a) Hàng thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

2- Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản ngang nhau.

3- Trong trường hợp không có người thừa kế hàng thứ nhất hoặc những người thừa kế hàng thứ nhất đều không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản, khước từ quyền hưởng di sản, thì những người thừa kế hàng thứ hai được hưởng di sản.

4- Trong trường hợp không có người thừa kế hàng thứ nhất và hàng thứ hai hoặc những người thừa kế thuộc cả hai hàng này đều không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản, khước từ quyền hưởng di sản, thì những người thừa kế hàng thứ ba hưởng di sản”.

Người thừa kế theo pháp luật phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Con của người để lại di sản sinh ra sau khi người để lại di sản chết cũng là người thừa kế theo pháp luật của người chết (Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh số 44/1990).

Về thời hiệu thừa kế

Pháp lệnh số 44/1990 có quy định về thời hiệu khởi kiện mở thừa kế như sau:

“Điều 36: Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

1- Trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.

     ….”.

Như vậy, theo quy định trên thì thời hiệu khởi kiện chia di sản là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2015 ra đời lại quy định về thời hiệu mở thừa kế như sau:

“Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”.

Theo đó, thời hiệu phân chia di sản thừa kế với bất động sản là 30 năm, sau thời hạn trên, di sản sẽ thuộc về người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015.

Tính từ thời điểm bố mẹ của bạn mất năm 1984 đến nay, đã là quá 30 năm thời hiệu yêu cầu chia di sản đối với bất động sản.

Vì vậy, kể cả trong trường hợp người kia được xác thực chứng minh là con ruột của bố bạn, họ cũng không có quyền khởi kiện để chia di sản thừa kế. Quyền sở hữu đối với tài sản đó vẫn thuộc về bạn do bạn là người chiếm hữu sử dụng ngay tình, liên tục, công khai đối với mảnh đất đó.

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật dân sự năm 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.