Thủ tục tách hộ theo Luật Cư trú 2020

Hộ khẩu là một phương pháp quản lý dân số chủ yếu dựa vào hộ gia đình. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam được hình thành nhằm mục đích kiểm soát trật tự xã hội và quản lí kinh tế của đất nước.
Những việc cần đến “Sổ Hộ khẩu” có thể kể đến như: xác định nơi cư trú, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký kết hôn,.. các thủ tục hành chính và giấy tờ khác.

Điều kiện tách hộ khẩu

Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng 03 điều kiện sau đây:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất 01 người có NLHVDS đầy đủ.

Luật cũ thì chỉ quy định: “Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu”

 • Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý

Trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chng đã ly hôn mà vẫn được cùng sdụng chỗ ở hợp pháp đó.

 • Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới theo quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020

Quy định mới về thủ tục tách hộ khẩu theo Luật Cư trú 2020

Hồ sơ thực hiện thủ tục

Tờ khai thay đi thông tin cư trú

 • Trong tờ khai ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ hợp pháp. Trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản
 • Tham khảo tại Biểu mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Trường hợp tách hộ sau ly hôn mà vợ, chng đã ly hôn mà vẫn được cùng sdụng chỗ ở hợp pháp đó:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó

Khác với trước đây, khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình:

 • sổ hộ khẩu
 • phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ

Thời gian giải quyết thủ tục

Luật Cư trú mới (từ ngày 01/7/2021): 05 ngày làm việc

Luật Cư trú cũ : 07 ngày làm việc

Hình thức nhận kết quả

Vì từ 01/7/2021 sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu giấy mà chuyển sang quản lý dân cư bằng hộ khẩu điện tử nên:

 • Thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ sẽ được cập nhât vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.
 •  Người đăng ký về việc tách hộ sẽ nhận được thông báo đã cập nhật

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.