Thủ tục tăng vốn của công ty TNHH một thành viên như nào?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc tăng vốn, bổ sung vốn điều lệ là sự tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt với loại hình công ty TNHH một thành viên với khả năng huy động vốn chỉ giới hạn trong phần vốn góp của các thành viên công ty hoặc huy động vốn của thành viên mới của công ty thì việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH là thủ tục thường xuyên của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có cái nhìn khái quát nhất về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, VPLS Bùi Đình Ứng  làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ dưới hình thức sau đây:

– Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm tài sản góp vốn vào công ty.

– Huy động thêm vốn góp của người khác.

1. Thành phần hồ sơ

a) Đối với việc chủ sở hữu đầu tư thêm vốn vào công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo tăng vốn điều lệ;

– Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn

b) Huy động thêm thêm vốn góp của người khác góp vốn vào công ty TNHH 1 thành viên

Trong trường hợp này công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang một trong hai loại hình sau:

– Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên

– Công ty cổ phần.

Thủ tục tăng vốn

Tư vấn luật doanh nghiệp

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp

4. Thời hạn

03 ngày làm việc

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.