Thực hiện công việc không có ủy quyền có phải trả công ?

Thực hiện công việc không có ủy quyền người được hưởng lợi ích từ việc thực hiện công việc này có bắt buộc phải trả thù lao cho người thực hiện công việc hay không đây là một câu hỏi thường xuyên xảy ra. Qua nghiên cứu và tìm hiểu các văn bản pháp luật các công trình nghiên cứu của các học giả Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng nêu một số khái niệm phân tích cơ bản về trường hợp này. Giúp cho việc giải quyết những tình huống cụ thể được dễ dàng hơn tránh được những trường hợp  lợi dụng công việc này để trục lợi, vi phạm pháp luật trên thực tế.

Thực hiện công việc không có ủy quyền được quy định tại Điều 574 Bộ Luật Dân sự 2015.

Điều 574: Thực hiện công việc không có ủy quyền

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

Từ điều luật có thể thấy việc thực hiện công việc không có ủy quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất, người thực hiện công việc hoàn toàn tự nguyện khi thực hiện công việc.

– Yêu cầu này có thể được hiểu rằng, việc thực hiện công việc đó không phải là nghĩa vụ bắt buộc của người thực hiện công việc, tức là họ thích thì thun hàn không thích thì có thể không thực hiện. Về hậu quả pháp lý, họ có thực hiện hay không thực hiện công việc đó thì cũng không phải gánh chịu bất cử chỉ tài nào. Thực tế có thể thấy, không có bất cứ căn cứ nào được đưa ra để khẳng định cho người thực hiện công việcó nghĩa vụ phải thực hiện công việc đó. Bởi vì, người có công việc và người thực hiện công việc không có bất cứ thỏa thuận nào, đồng thời pháp luật cũng không có bất cứ quy định nào buộc một người phải thực 1 một công việc cho người khác.

Thứ hai, việc thực hiện công việc phải hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc

– Yêu cầu này được hiểu là tại thời điểm bắt đầu thực hiện công việc, người thực công việc phải thể hiện ý chí thực hiện công việc để nhằm mang lại lợi ích, hoặc ngăn chặn thiệt hại cho người có công việc. Tuy nhiên, rất khó để có thể chứng minh được điều này, bởi vì khi kết thúc công việc, người thực hiện công việc có thể được hưởng những lợi ích nhất định (tiền thù lao).

Thực tế, có nhiều người thực hiện công việc cho người khác không chỉ vì lợi ích của người có công việc mà còn vì lợi ích của chính bản thân mình (Ví dụ những người bốc vác thuê ở các bến xe có thể tự nguyện khuân vác đồ giúp cho những hành khách, nhưng sau đó lại yêu cầu họ trả cù lao). Thực chất, những người này coi việc thực hiện công việc cho người khác để nhận thù lao giống như một “nghề”. Do vậy, để xác định việc thực hiện công việc ó hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc không thì cần phải xem xét hoạt động hực hiện công việc đó có mang tính chuyên nghiệp hay không. Nếu hoạt động thực hiến công việc cho người khác là một hoạt động được thực hiện thường xuyên tại một địa điểm nhất định với mong muốn nhận được tiền thù lao thì không được coi là thực hiện công việc hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc. Nếu việc thực hiện công việc không được thực hiện thường xuyên, tức là việc thực hiện công việc chỉ xảy ra tức thì, thì có thể xác định việc thực hiện công việc hoàn toàn vì lợi ích của bên có công việc.

Thứ ba, người có công việc không biết hoặc biết mà không phản đối về việc thực hiện công việc.

Theo dấu hiệu này, tại thời điểm công việc được thực hiện, người có công việc không biết người khác thực hiện công việc cho mình, hoặc có thể họ biết nhưng thống nhất phản đối việc thực hiện công việc đó. Thông thường, khi công việc được thực hiên, người có công việc thường không biết đến việc người khác thực hiện công việc cho mình, bởi vì nếu như họ biết thì đã tự thực hiện. Bản thân người thực hiện công việc cũng sẽ không thực hiện công việc khi chính cũng đang hiện hữu tại nơi có công việc được thực hiện. Bản chất của thực hiện công việc không có ủy quyền là sự giúp đỡ người khác tránh những thiệt hại không đáng có. Do đó, nếu người đó có biết việc người khác thực hiện công việc cho mình thì họ sẽ không phản đối nếu việc thực hiện công việc đó có lợi cho mình và bản thân mình không thể thực hiện được công việc đó tại thời điểm phải thực hiện công việc. Tuy nhiên, ngay cả khi người có công việc không thể thực hiện được công việc hoặc việc thực hiện công việc có mang lại lợi ích cho người có công việc nhưng nếu họ phản đối người khác thực hiện công việc của mình, thì người thực hiện công việc cũng không được thực hiện và trái với quy định của pháp luật. Nếu họ cố tình thực hiện thì sẽ bị coi là vi phạm và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, việc thực hiện công việc phải thực sự cần thiết

Mặc dù, việc thực hiện công việc có thể mang lại lợi ích cho người có công việc, người có công việc có thể không phản đối, và người thực hiện công việc hoàn  toàn vì lợi ích của người có công việc, nhưng việc thực hiện công việc phải thực sự cần thiết. Sự cần thiết của việc thực hiện công việc thể hiện ở chỗ nếu công việc không được thực hiện kịp thời sẽ gây ra thiệt hại cho người có công việc. Đây là yếu tố quan trọng và có vai trò quyết định việc thực hiện công việc có thuộc trường hợp không có ủy quyền hay không. Bởi thực tế, nhiều trường hợp một người thực hiện công việc của người khác khi họ không biết và sau đó yêu cầu thanh toán thù lao, nhưng bản thân người có công việc không đồng ý vì bản thân họ không có nhu cầu người khác thực hiện công việc cho chính mình. Do đó, bản thân người thực hiện công việc muốn nhận được thù lao thì phải chứng minh mình đã thực hiện công việc giúp cho người có công việc không bị thiệt hại. Điều này giúp ngăn chặn được hành. vi lợi dụng quy định của pháp luật để trục lợi một cách không chính đáng.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.