Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Hỏi: Chào luật sư, bố tôi vừa mới mất, sau đó có người đến đòi nợ nói rằng bố tôi vay nợ của họ 50 triệu đồng, có giấy vay nợ và có chữ ký của bố tôi. Trong trường hợp bố tôi đã mất thì trách nhiệm trả số nợ thuộc về ai? Mong luật sư tư vấn giúp.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, trước tiên chúng tôi xin được chia sẻ về sự mất mát này đối với gia đình bạn. Còn về vấn đề khoản nợ của bố bạn thì Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào điều Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại quy định:

“Điều 615 Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

  1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân

.”

Di sản mà bố bạn để lại bao gồm tài sản riêng của bố bạn và phần tài sản trong tài sản chung với người khác. Tài sản chung với người khác có thể là tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản làm ăn chung với người khác. Phần di sản này sẽ được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về tài sản phát sinh từ lúc bố bạn còn sống, phần còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ sẽ được chia thừa kế. Nếu gia đình bạn chưa chia thừa kế thì những người được hưởng thừa kế sẽ thỏa thuận với nhau về việc trích di sản bố bạn để lại để trả nợ. Còn trong trường hợp gia đình bạn đã chia thừa kế thì mỗi người thừa kế sẽ trả một phần khoản nợ tương ứng với phần thừa kế được chia nhưng không vượt quá phần tài sản mà người đó đã nhận, nếu không có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, cần phải làm rõ đây là khoản nợ riêng hay khoản nợ chung của bố bạn. Nếu là khoản nợ chung thì cần xác định phần nghĩa vụ của bố bạn trong khoản nợ đó và chỉ cần thanh toán khoản nợ trong phạm vi nghĩa vụ của bố bạn mà thôi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng ./.

Tải ngay >> Bộ Luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.