Thuế

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo các quy định của: Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007;                                                      Luật

Xem thêm

Bộ câu hỏi môn ngân sách nhà nước (có đáp án)

Câu 1: Trong năm ngân sách 2017, do hạn hán làm mất mùa, số thu của ngân sách xã X chỉ đạt 70% dự toán. Anh (chị) hãy lựa

Xem thêm

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi luật sư về sổ đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp có giống nhau không, tại sao tôi

Xem thêm

Cơ bản về Thuế giá trị gia tăng ?

Thuế giá trị gia tăng là gì ? Cách tính Thuế giá trị gia tăng như thế nào ở Việt Nam ? ......... Đây là những câu hỏi mà ai

Xem thêm

Khái niệm cơ bản về thuế

Thuế ? Thuế là gì ? Có những loại thuế nào ở Việt Nam ? ......... Đây là những câu hỏi mà ai cũng đặt ra ! Qua quá trình tìm

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.