Tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô là gì?

Là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ

Tài chính vi mô là gì?

Định nghĩa chung về Tổ chức tài chính vi mô là gì ?Là việc cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp các khoản vay nhỏ (gọi là tín dụng vi mô), nhằm mục đích giúp họ tham gia vào các hoạt động sản xuất hoặc khởi tạo các hoạt động kinh doanh nhỏ.
Tài chính vi mô thường kéo theo hàng loạt các dịch vụ khác như tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm, vì những người nghèo, người có thu nhập thấp có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm tài chính, nhưng khó tiếp cận được các thể chế tài chính chính thức.

Các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Khu vực chính thức gồm:

 • Hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
 • Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khu vực bán chính thức:

 • Các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước
 • Chương trình của các tổ chức xã hội

Khu vực phi chính thức: Các nhóm cho vay tương hỗ dưới hình thức phường, họ, hụi, thậm chí vay nặng lãi…

Hiện nay, ở Việt Nam chưa có sự đồng nhất về khái niệm TCVM giữa các chuyên gia

Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Được quy định tại Điều 32 Thông tư 03/2018/TT-NHNN hay từ Điều 119 đến Điều 122 Luật các tổ chức tín dụng 2010. Theo đó hoạt động của tổ chức tài chính vi mô gồm:

+ Hoạt động huy động vốn

+ Hoạt động cấp tín dụng

+ Hoạt động mở tài khoản

+ Hoạt động kinh doanh khác

1. Hoạt động huy động vốn

 • Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
a) Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô;

b) Tiền gửi của tổ chức và cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán.

 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động cấp tín dụng

 • Tổ chức tài chính vi mô chỉ được cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam dưới hình thức cho vay. Việc cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn.
 • Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong tổng dư nợ cấp tín dụng không thấp hơn tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

3. Hoạt động mở tài khoản

 • Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại.
 • Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

4. Hoạt động khác

 • Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn.
 • Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô.
 • Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô.
 • Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm

Các tổ chức tài chính vi mô chính thức

Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

 • Thành lập trên cơ sở góp vốn của 3 Quỹ xã hội (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi Mai Sơn, Quỹ Khuyến khích phụ nữ TX Uông Bí và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều
 • Hoạt động tại địa bàn 2 tỉnh là Sơn La và Quảng Ninh
 • Hoạt động trên các lĩnh vực: Huy động vốn, cho vay và hoạt động khác (Ủy thác, tư vấn tài chính, thu chi hộ và chuyển tiền, đại lý bảo hiểm)

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM)

 • Là Tổ chức TCVM chính thức đầu tiên tại Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữViệt Nam thành lập năm 1992
 • Lĩnh vực hoạt động: Tín dụng, tiết kiệm, tương trợ gia đình, đào tạo – tư vấn và hỗ trợ cộng đồng.
 • Sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ

Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa (Thanh Hoá MFI)

 • Khởi đầu chỉ là một chương trình được tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam xây dựng ở huyện Nông cống
 • Cung cấp các sản phẩm tín dụng nhỏ, cho phép thành viên được vay vốn theo từng nhóm đoàn kết, không thế chấp bằng tài sản, mà bằng uy tín của từng thành viên. Bằng cách vay một lần trả dần trong nhiều tháng, không những dễ vay dễ trả, hết chu kỳ vay lại có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, phù hợp với các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP)

 • Cung cấp các dịch vụ TCVM cho người nghèo nhằm giúp họ bắt đầu và phát triển công việc làm ăn, sản xuất nhỏ;
 • Giảm nghèo thông qua các hoạt động tạo thu nhập của người nghèo;
 • Giảm tỉ lệ thất nghiệp đối với người nghèo;
 • Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia sẽ trách nhiệm, và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh;
 • Mở rộng cung cấp các dịch vụ TCVM cho số lượng nghèo và duy trì sự bền vững tài chính của tổ chức.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Thuế khi thành lập công ty

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư NĐT được hưởng khi đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.