Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là gì?

Trọng tài là phương thức giải quyết mang tính chất tài phán phi chính phủ do các bên đối lập thoả thuận lựa chọn dựa trên sự tự nguyện. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện.

Trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức là trọng tài vụ việc (trọng tài ad-hoc) và trọng tài quy chế.

Đặc điểm của trọng tài thương mại

Thứ nhất, Trọng tài chỉ giải quyết tranh chấp khi có yêu cầu của các bên và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài.

Việc yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên được ghi nhận bằng thoả thuận trọng tài, thoả thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Bên cạnh đó, trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Thứ hai, chủ thể giải quyết tranh chấp là các trọng tài viên thực hiện thông qua Hội đồng trọng tài gồm một trọng tài viên độc lập hoặc hội đồng gồm nhiều trọng tài viên.

Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc toà án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật TTTM 2010. Trọng tài viên phải đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Điều 20 Luật TTTM 2010.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THEO PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI - TRACENT

(ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Thứ ba, giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng trọng tài thương mại đảm bảo sự kết hợp giữa hai yếu tố: thoả thuận và phán quyết.

Đây là phương thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên. Các bên tranh chấp có thể thống nhất, thoả thuận lựa chọn Trung tâm trọng tài, Trọng tài viên, địa điểm giải quyết hay luật áp dụng,…

Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Khác với phán quyết của toà án có thể bằng bản án hoặc quyết định (mang tính quyền lực nhà nước) thì phán quyết của trọng tài bằng bằng quyết định nhân danh và vì lợi ích của các bên tranh chấp. Phán quyết của trọng tài mang tính chung thẩm, có hiệu lực kể từ ngày ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị.

Thứ tư, trọng tài là một cơ chế giải quyết tranh chấp đảm bảo tính bí mật.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật TTTM 2010 thì việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Tính bí mật thể hiện rõ ở nội dung tranh chấp và danh tính của các bên được giữ kín, đáp ứng nhu cầu tin cậy trong quan hệ thương mại. Quy định này có ý nghĩa lớn trong điều kiện cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh và giải quyết được sự quan ngại vì nếu nội dung vụ tranh chấp được công khai sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Luật trọng tài thương mại 2010

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tranh chấp dân sự có yếu tối nước ngoài

Những lưu ý về hồ sơ tập trung kinh tế

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.