Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Cơ sở pháp lý: Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015.

1. Định nghĩa.

Bắt cóc nhắm chiếm đoạt tài sản là hành vi của một người bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

2. Phân tích cấu thành tội phạm.

a. Khách thể của tội phạm.
Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trực tiếp xâm phạm về quan hệ nhân thân cũng như quan hệ tài sản của công dân.

b. Mặt khách quan của tội phạm.
Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Bắt cóc là hành vi bắt giữ người trái phép. Việc bắt giữ có thể thực hiện bằng những thủ đoạn khác nhau như dùng vũ lực, dụ dỗ, lừa đôi.
Để đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản, kẻ phạm tội sau khí bắt cóc con tin sẽ có hành vi đe dọa người thân của con tin. Hành vi đe dọa ở đây là hành vi đe đọa dùng vũ lực gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con tin nếu người bị đe dọa không giao nộp tiền hoặc tài sản theo yêu cầu của người phạm tội. Người bị đe dọa sẽ có tâm lý lo sợ, sợ hãi.

c. Chủ thể của tội phạm.
Là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

d. Mặt chủ quan của tội phạm.
Tội phạm thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Ảnh minh họa

3. Hình phạt.

Điều luật quy định 05 khung hình phạt chính và 01 hình phạt bổ sung:

Khung 1: phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu hành vi phạm tội không có tình tiết tăng tặng.

Khung 2: phạt tù từ 05 năm đến 12 năm nếu hành vi phạm tội có tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung 3: phạt tù từ 10 năm đến 18 năm nếu hành vi phạm tội có tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung 4: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu hành vi phạm tội có tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự
2015.

Khung 5: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4. Những điều cần lưu ý.

Mục đích của việc bắt cóc là nhằm chiếm đoạt tài sản của người có quan hệ với người bị bắt cóc.
Việc người phạm tội có đạt được mục đích hay không, có đe dọa được hay không không có ý nghĩa về mặt định tội. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện xong hành vi bắt cóc và đe dọa đòi tài sản, không phụ thuộc vào việc họ có chiếm đoạt được tài sản hay không.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.