Tội chiếm giữ trái phép tài sản

Cơ sở pháp lý của tội chiếm giữ trái phép tài sản Điều 176 Bộ luật hình sự 2015.

1. Định nghĩa.

Chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm về tài sản, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu trả lại tài sản đó theo quy định pháp luật.

2. Phân tích cấu thành tội phạm

a. Khách thể của tội phạm.

Tội chiếm giữ trái phép tài sản xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, Nhà nước, tập thể,…

Đối tượng tác động của tội phạm này là những tài sản không có người quản lý hoặc thoát ly khỏi sự chiếm hữu của chủ sở hữu, người có trách nhiệm quản lý hợp pháp, người có trách nhiệm,…

b. Mặt khách quan của tội phạm.

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi chiếm giữu trái phép tài sản. Đó là hành vi biến tài sản của người khác thành tài sản của mình một cách trái phép. Hành vi này được thể hiện dưới các hình thức sau:

Không trả lại tài sản được giao nhầm cho chủ sở hữu tài sản, người quản lý hợp pháp tài sản đó mà chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt về tài sản đó.

Không giao nộp cho cơ quan Nhà nước có trách nhiệm quản lý tài sản mà tiếp tục chiếm hữu, sử dụng hoặc đã định đoạt về tài sản đó.

c. Mặt chủ quan của tội phạm.

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

d. Chủ thể của tội phạm.

Bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

3. Hình phạt.

Điều luật quy định 02 khung hình phạt:

Khung 1: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật,

 Khung 2: phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.