Tội đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 có điều gì mới?

So với Điều 248 BLHS năm 1999, Điều 321 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau:

  • Về cấu thành tội phạm:

+ Theo Điều 248 BLHS năm 1999, nếu trước đó người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép chưa bị kết án và được xóa án tích về tội đánh bạc hoặc về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trái phép có trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên, nay theo Điều 321 BLHS năm 2015 thì số tiền hoặc hiện vật đó phải có trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên.

+ Theo Điều 248 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với số tiền hoặc hiện vật dưới 2.000.000 đồng chỉ bị  truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trước đó đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nay theo Điều 321 BLHS năm 2015, người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với số tiền hoặc hiện vật dưới 5.000.000 đồng, ngoài trường hợp trước đó đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nhưng nếu trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

  • Về hình phạt:

+ Khoản 1: tăng hình mức hình phạt tiền lên thành từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tăng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 06 tháng;

+ Bổ sung: “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc khoản 2 Điều luật.

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.