Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

      Cơ sở pháp lý: Điều 329 Bộ luật hình sự 2015

1. Phân tích cấu thành tội phạm.

a. Khách thể.

Tội mua dâm người chưa thành niên trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, nếp sống văn minh, sức khỏe của người chưa thành niên, là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

b. Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội phạm này thể hiện ở hành vi mau dâm người dưới 18 tuổi. Mua dâm người dưới 18 tuổi là sự thỏa thuận trả tiền hay lợi ích vật chất khác cho người dưới 18 tuổi để thực hiện hành vi giao cấu với người đó.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thỏa thuận với người dưới 18 tuổi và người dưới 18 tuổi đã nhận lời.

c. Mặt chủ quan.

Tội phạm này thực hiện với lỗi cố ý.

Động cơ, mục đích phạm tội là nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân.

d. Chủ thể của tội phạm.

Chủ thể của tội này có thể là bất kì người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

2. Hình phạt.

Điều luật quy định 03 khung hình phạt chính và 01 hình phạt bổ sung:

Khung 1: phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này.

Khung 2: phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu hành vi phạm tội thuộc một số những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung 3: phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu hành vi phạm tội thuộc một số những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 329 Bộ luật Hình sự 2015.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

3. Những điều cần lưu ý.

Để truy cứu trách nhiệm hình sự tội này cần phải xác định được có sự thỏa thuận của người bị hại. Nếu việc giao cấu người chưa thành niên là do bị lừa gạt, đe dọa, uy hiếp về mặt tinh thần…thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm, cưỡng dâm người dưới 18 tuổi

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.