Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Căn cứ pháp lý cho vấn đề tổng hợp hình phạt của nhiều bản án: Điều 56 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.  Vấn đề này được chia làm 3 trường hợp:

1. Trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

Ví dụ:

Phạm Văn A đang phải chấp hành hình phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. A đã chấp hành được 2 năm hình phạt tù thì bị Viện kiểm sát truy tố ra trước Toà án nhân huyện C về tội “Trộm cắp tài sản” xảy ra trước thời điểm bản án A đang chấp hành có hiệu lực.

Trong trường hợp này, Toà án nhân dân huyện C xét xử A về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 173 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, sau đó áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 56 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 để tổng hợp hình phạt và trừ đi thời gian A đã chấp hành hình phạt của bản án trước.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Ví dụ:

Nguyễn Văn B đang chấp hành án tại Trại giam H thuộc Bộ Công an. Trong thời gian chấp hành án B có hành vi cố ý gây thương tích cho phạm nhân khác cũng đang chấp hành án tại Trại giam H. Trường hợp này khi xét xử hành vi phạm tội “Cố ý gây thương tích” của B thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo khoản 2 Điều 56 BLHS năm 2015.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Căn cứ pháp lý: Điều 56 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Một số vấn đề về tiền án, tiền sự

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.