Trả thưởng trong hứa thưởng dân sự

Hứa thưởng căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự, và nghĩa vụ phát sinh từ hứa thưởng thường là nghĩa vụ của người tuyên bố hứa thưởng. Khi một hoặc nhiều chủ thể đi thỏa mãn các điều kiện hoặc hoàn thành công việc mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra, bên hứa thưởng phải trả thưởng. Nghĩa vụ trả thưởng không phải là nghĩa vụ duy nhất của bên tuyên bố hứa hưởng, nhưng nó là nghĩa vụ cơ bản nhất và thể hiện bản chất của quan hệ hứa thưởng. Hoạt động trả thưởng được quy định tại Điều 572 Bộ luật Dân sự 2015.

“Điều 572. Trả thưởng

  1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.
  2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.
  3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.
  4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.”

Như vậy việc trả thưởng sẽ được thực hiện vào thời điểm và phương thức do bên hứa thưởng đưa ra trong tuyên bố hứa thưởng. Trong trường hợp tại thời điểm đưa ra làm tuyên bố hứa thưởng, bên hứa thưởng không xác định thời điểm trả thưởng thì nghĩa vụ trả thưởng phải được thực hiện ngay khi có chủ thể đã đáp ứng được cấc điều kiện nhận thưởng mà bên hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp người tuyên bố thửa thưởng không xác định phương thức trả thưởng, thì số tiền thưởng phải được là một lần vào thời điểm thực hiện nghĩa vụ trả thưởng.

Trên thực tế, lời tuyên bố hứa thưởng được đưa ra có thể hướng tới một hoặc nhiều chủ thể. Tức là phần thưởng có thể được trao cho một người hoặc trao cho nhiều người. Số người được nhận thưởng trước hết cũng do người tuyên bố hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp người tuyên bố hứa thưởng không xác định cư tại số lượng người có thể được nhận thưởng thì người được nhận thưởng theo quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng. Ví dụ A tuyên bố hứa thưởng cho B (con trai) thi đỗ đại học sẽ thường chiếc xe máy. Đây là công việc hứa thưởng được đưa ra cho một người thực hiện là nên khi B hoàn thành công việc của mình, A sẽ phải trao thưởng cho B..

Khi một công việc được hứa thưởng do nhiêu người cùng thực hiện mà nhiều người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được như thế

Ví dụ: A đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng cho cầu thủ nào ghi bàn cuối cùng trong trận chung kết. Cả đội có 10 cầu thủ nhưng B là người ghi bàn đầu tiên nên chỉ có B là người được nhận thưởng.

Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó. Ví dụ: A đưa ra tuyên bố, ai giành huy chương trong vòng chung kết 100 m dành cho nữ thì A sẽ thưởng 10 triệu. Sau khi kết thúc đợt chạy chung kết, B và C đạt thành tích cao như nhau và cùng giành huy chương vàng. Do đó, B và C mỗi người sẽ được thưởng 5 triệu đồng.

Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình. Ví dụ: A bị rơi chiếc dây chuyền vàng xuống biển nên đã đưa ra thông báo rằng ai tìm được chiếc dây chuyền kỷ niệm đó sẽ thưởng 100 triệu đồng. Tham gia vào công việc hứa thưởng đó có B, C, D và E. Do công việc tìm kiếm khó khăn nên 4 người đã cùng thỏa thuận phối hợp tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm và nhận phần thưởng, 4 người thỏa thuận chia đều số tiền thưởng đó 25 triệu đồng sau khi trừ các chi phí đã bỏ ra.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.