Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng

1.Khái niệm:

Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng là hành vi thực hiện nghĩa vụ pháp lý và đạo đức kinh doanh đầy đủ của thương nhân đối người tiêu dùng nhằm hướng tới việc thực thi những quan hệ BVNTD được thực chất cả nội dung và hình thức.

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đối với người tiêu dùng trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đó được các bên thỏa thuận bảo hành hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật

 

2.Đặc điểm:

– Cơ sở phát sinh trách nhiệm bảo hành là do thỏa thuận của các bên hoặc do pháp luật quy định bắt buộc bảo hành trong những trường hợp nhất định. Sản phẩm được người tiêu dùng mua, sử dụng có thể rơi vào một trong hai trường hợp là “được bảo hành” hoặc “không được bảo hành”.

Đối với trường hợp sản phẩm có bảo hành thì tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành (quy định tại Điều 12 về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng). Nói cách khác, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần cung cấp cho người tiêu dùng sổ bảo hành, hoặc giấy chứng nhận bảo hành với đầy đủ các nội dung nói trên cho việc bán sản phẩm được bảo hành.

– Trách nhiệm bảo hành thông thường chỉ áp dụng đối với hàng hóa, linh kiện, phụ kiện (hàng hóa hữu hình)Trách nhiệm bảo hành hàng hóa bị hư hỏng như thế nào? | luatviet.co

Nguyên nhân là để tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ bảo hành là do hàng hoá có khuyết tật ảnh hưởng đến tính năng, công dụng, chất lượng của hàng hoá. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc sửa chữa, khắc phục, hoặc đổi vật. Vì vậy, việc bảo hành không thể thực hiện được đối với dịch vụ

– Trách nhiệm bảo hành được xác lập trong một thời hạn nhất định.

Khác với các trách nhiệm khác, trách nhiệm bảo hành không phải tồn tại một cách vĩnh viễn mà chỉ có một thời hạn nhất định gọi là thời hạn bảo hành. Thời hạn bảo hành là do các bên thoả thuận, trong thời hạn đó, nếu hàng hoá có khuyết tật phát sinh thì người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện việc bảo hành. Hết thời hạn này, trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt trừ trường hợp các bên thoả thuận kéo dài thời hạn bảo hành

3. Ý nghĩa:

– Giúp người tiêu dùng có thể nâng cao được khả năng tự bảo vệ mình trong các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh

– Giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh luôn nỗ lực để hoàn thiện chất lượng sản phẩm, các dịch vụ sau bán hàng, giảm thiểu các chi phí phát sinh do phải tiến hành bảo hành, sữa chữa nhiều lần

– Giúp nâng cao uy tín của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng, góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững cho cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Căn cứ pháp lí: Điều 21 Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010 và Điều 56 Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng

Phí bảo trì chung cư

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.