Trách nhiệm thông báo khi tạm ngừng kinh doanh

Công ty TNHH 1 thành viên ABC đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. Vì kế hoạch kinh doanh không hiệu quả dẫn đến thua lỗ nặng nề, công ty muốn ngừng kinh doanh một thời gian.

Xin hỏi: Công ty ABC có cần phải tiến hành thông báo đến các cơ quan hành chính không hay chỉ cần dừng tiến hành các hoạt động kinh doanh?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh Nghiệp 2020:

“Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Do vậy, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (cụ thể ở đây là Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ) chậm nhất là 03 ngày làm việc. Có thể thấy, thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc so với luật Doanh nghiệp cũ.

Lưu ý, hành vi không thông báo khi ngừng kinh doanh hoặc không thông báo đúng thời hạn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

1.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;

2.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;”

Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020.

” Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1.Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;”

trách nhiệm thông báo ngừng kinh doanh

Xin hỏi: Vậy trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp ABC có phải tiếp tục trả nợ với các chủ nợ không?

Trả lời

Doanh nghiệp ABC vẫn phải tiếp tục thanh toán các khoản nợ với các chủ nợ trừ trường hợp có thoả thuận khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

3.Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Kinh doanh thực phẩm chức năng

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.