Tư vấn dân sự

Xã hội không ngừng vận động phát triển cùng với các quan hệ dân sự luôn diễn biến phức tạp hàng ngày, hàng giờ. Chính vì vậy, đảm bảo sự bình đẳng và an toàn về mặt pháp lý đối với những quan hệ này, nhất là những quan hệ dân sự liên quan đến những tài sản có giá trị lớn, đặc biệt lớn mặc nhiên trở thành điều tất yếu. Do đó, VPLS Bùi Đình Ứng chúng tôi với đội ngũ Luật sư, Luật gia, chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tâm luôn sẵn sàng tham gia tư vấn chính xác và định hướng giải quyết triệt để mọi vấn đề liên quan đến dân sự cho khách hàng với chi phí hợp lý và tính đảm bảo cao.

Dưới sự tư vấn pháp lý chính xác và cử luật sư có chuyên môn trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, công ty chúng tôi đã rất thành công trong nhiều tranh chấp, nhiều vụ kiện thuộc lĩnh vực dân sự và đó là niềm tin lớn của khách hàng dành cho chúng tôi ; đồng thời, đó cũng là uy tín của VPLS Bùi Đình Ứng

VPLS Bùi Đình Ứng tư vấn pháp luật và trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng trên các lĩnh vực dân sự sau:

*  Hợp đồng dân sự

– Cách thức soạn thảo hợp đồng dân sự (vay nợ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ, thuê nhà, mua bán nhà);

– Quyền và nghĩa vụ cơ bản trong một hợp đồng dân sự;

– Hướng giải quyết khi có tranh chấp phát sinh  từ hợp đồng dân sự.

* Pháp luật về thừa kế

– Xác định quyền hưởng thừa kế

– Soạn thảo di chúc, biên bản phân chia tài sản là di sản thừa kế;

– Trình tự, thủ tục gửi đơn yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế;

– Hướng giải quyết khi có tranh chấp về quyền thừa kế, quyền yêu cầu phân chia di sản.

* Tư vấn thu hồi nợ:

– Tư vấn cách giải quyết đòi nợ,

– Tư vấn thủ tục khởi kiện tại toà án để đòi nợ,

– Soạn thảo đơn khởi kiện và tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi nhận được yêu cầu.

* Bảm đảm nghĩa vụ dân sự

– Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảm đảo và bên bảo đảm nghĩa vụ dân sự;

-Các hình thức bảo đảm nghĩa vụ dân sự (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược…).

* Bồi thường thiệt hại

– Các yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hợp đồng và ngoài hợp đồng;

– Trình tự, thủ tục gửi đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

* Các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Và vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.