Tư vấn hôn nhân và gia đình

Đến với VPLS Bùi Đình Ứng, quý khách sẽ được giải đáp mọi vướng mắc về mặt pháp lý, được tư vấn chính xác và định hướng giải quyết triệt để nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng trong các tranh chấp, các yêu cầu liên quan đến đời sống hôn nhân – gia đình

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí, đồng thời trực tiếp tham gia hỗ trợ pháp lý trong các vụ kiện, các tranh chấp hôn nhân gia đình với các lĩnh vực:

1. Các tranh chấp về hôn nhân – gia đình, bao gồm:

– Tư vấn các quy định chung của Luật hôn nhân – gia đình;

– Tư vấn thủ tục ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

– Tư vấn và định hướng giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tư vấn quy trình giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; tranh chấp về cấp dưỡng; tranh chấp tài sản sau khi ly hôn;

– Tư vấn và định hướng giải quyết tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

– Tư vấn và định hướng giải quyết các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định khi khách hàng có yêu cầu.

2. Các yêu cầu về hôn nhân – gia đình:

– Tư vấn và định hướng giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

– Tư vấn và định hướng thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

– Tư vấn và định hướng thủ tục yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

– Tư vấn và định hướng thủ tục giải quyết yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

– Tư vấn và định hướng giải quyết thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Tư vấn và định hướng thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận hoặc không không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài;

– Tư vấn và định hướng thủ tục giải quyết các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.