Tư vấn lao động

Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam thành lập ngày càng nhiều. Các quan hệ lao động cũng từ đó mà ngày càng trở nên phức tạp. Mặc dù vậy, quan hệ quan hệ lao động nếu không được xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật thì sẽ dẫn đến sự vi phạm quyền lợi, phát sinh bất đồng, mâu thuẫn và tranh chấp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động.
Doanh nghiệp và người lao động hợp tác, tuân thủ và thực hiện đầy đủ pháp luật lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên sẽ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Dịch vụ của VPLS Bùi Đình Ứng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động :
Tư vấn, tham gia soạn thảo hợp đồng lao động;
Tư vấn, tham gia soạn thảo nội quy, quy chế lao động;
Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể;
Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động;
Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động;
Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.