Tư vấn về thời hạn sở hữu nhà ở .

Sở hữu nhà ở có thời hạn là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của khá nhiều người. Bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người sở hữu. Tuy nhiên đối với mỗi loại nhà ở thì thời hạn sở hữu khác nhau. Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng đưa ra tư vấn cho quý khách hàng về thời hạn sở hữu nhà ở.

Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, hướng dẫn thi hành Luật nhà ở quy định khá chi tiết về thời hạn sở hữu nhà ở. Cụ thể như sau:

Đối với việc sở hữu nhà ở thương mại: bên bán và bên mua nhà ở thương mại được phép thỏa thuận về thời hạn mà bên mua được sở hữu nhà và các quyền và nghĩa vụ thực hiện của các bên trong thời hạn đó. Chẳng hạn như trách nhiệm đăng ký và cấp Giấy chứng nhận cho bên mua; việc bàn giao lại nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở và người nhận bàn giao lại nhà ở sau khi hết hạn sở hữu; việc xử lý Giấy chứng nhận khi hết hạn sở hữu và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở,…

Đối với nhà ở thuộc sở hữu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi hết thời hạn này, nếu các tổ chức trên có nhu cầu gia hạn thêm thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không có thời hạn thì giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu cũng không có thời hạn.

Đối với cá nhân được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở trong thời hạn không quá 50 năm. Trường hợp cá nhân đó có nhu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định gia hạn thêm. Ở đây cá nhân được phép nhập cảnh vào Việt Nam có thể là là cá nhân người người nước ngoài tạm trú, cư trú tại Việt Nam.

Hết thời hạn này, nhà ở không được gia hạn thêm thì sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng ./.

Liên hệ trực tiếp qua tổng đài

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.