Việc đánh giá “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Các tội liên quan đến “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” được quy định tại các Điều 125,135 BLDS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Thế nào là “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”?

Tại Điểm b Mục 1 Chương 2 Nghị quyết số 04/HĐTP/NQ ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã có hướng dẫn về vấn đề này.

Nhìn chung, có thể hiểu “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” là:

 • Trạng thái mà tâm lý bị ức chế ở mức độ cao dẫn đến nhận thức bị hạn chế làm giảm đáng kể khả năng điều khiển hành vi.Tức là lúc đó họ không thấy hết được tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội từ hành vi của mình.
 • Tinh thần có thể bị kích động bởi cả các yếu tố bên ngoài và nguyên nhân bên trong.
 • Trạng thái này chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó tinh thần của họ trở lại bình thường như trước.

Việc đánh giá “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” để làm căn cứ xử lý vụ án

Các yếu tố để các định trường hợp phạm tội

Để xác định trường hợp người phạm tội bị kích động mạnh về tinh thần cần dựa trên 04 yếu tố:

1.Phải có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của bị hại

2.Đối tượng của hành vi trái pháp luật mà bị hại tác động đến:

 • Người phạm tội
 • Người thân thích của người phạm tội
 • Người khác có quan hệ thân thiết với người phạm tội

3.Hành vi trái pháp luật của bị hại là nguyên nhân làm cho người phạm tội bị kích động mạnh về tinh thần

4.Trạng thái tinh thần của người phạm tội phải ở trạng thái tinh thần bị kích động “mạnh”

Án lệ số 28/2019/AL và việc đánh giá “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Các yếu tố cần xem xét, đánh giá để xác định trạng “thái tinh thần bị kích động mạnh”

Không có “mẫu số chung” nào để xác định tinh thần một người có bị rơi vào trạng thái bị kích động mạnh hay không.

Do đó, để đánh giá chính xác cần xem xét, nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện về mọi mặt.

Đó các thể là các yếu tố sau đây:

 • Thời gian, hoàn cảnh, địa điểm xảy ra
 • Diễn biến hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của bị hại
 • Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của sự việc
 • Mối quan hệ giữa nạn nhân và người phạm tội
 • Biểu hiện sau khi thực hiện hành vi phạm tội của người phạm tội
 • Nhân thân của người bị hại và người phạm tội

Những đặc điểm về nhân thân có thể là: tuổi, nghề nghiệp, tính cách, trình độ văn hóa, lối sống, hoàn cảnh gia đình và đời sống kinh tế, thái độ chính trị, ý thức pháp luật, tôn giáo, tiền án, tiền sự…

Tham khảo Án lệ số 28/2019/AL

Án lệ số 28/2019/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ đã được ban hành đã giải quyết những lúng túng trong thực tiễn áp dụng với những vụ án có tình tiết tương tự.

nh huống:

Bị hại đã có hành vi chửi bới, xâm phạm sự an toàn về thân thể của bị cáo trước.

Chuỗi hành vi của bị hại diễn ra liên tục với mức độ tăng dần làm cho bị cáo bị ức chế tâm lý, kích động về tinh thần.

Vì vậy bị cáo đã dùng dao đâm vào ngực bị hại là nhằm thoát khỏi sự tấn công.

Hậu quả dẫn đến bị hại chết.

Án lệ số 28/2019/AL và việc đánh giá “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”Giải pháp pháp lý:

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.