Vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Vốn điều lệ là gì?

Khái niệm về vốn điều lệ nói chung được quy định tại Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ được tạo thành từ việc góp vốn (bao gồm cả việc góp vốn để thành lập hoặc góp thêm). Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam, hoặc các tài sản khác được ghi rõ trong điều lệ.

Vốn điều lệ sẽ được ghi trong Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty

Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020

Sự ảnh hưởng của vốn điều lệ

Có thể nói, đối với doanh nghiệp vốn điều lệ là:

 • Sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như với doanh nghiệp;
 • Vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
 • Cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.

Do vậy, vốn điều lệ ảnh hướng không nhỏ tới doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Trường hợp đăng ký vốn điều lệ quá cao sẽ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp và nghiệp vụ kế toán của công ty. Tuy nhiên nếu để mức vốn điều lệ quá thấp trong khi chi phí cần cho hoạt động của công ty cao thì công ty không đủ vốn để hoạt động, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và dự định kinh doanh của công ty.
 • Với những công ty có phát sinh các giao dịch lớn, hay có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh, vốn điều lệ đảm bảo cho khả năng hoạt động của doanh nghiệp, cũng như khả năng thanh toán nếu như có những tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

Chứng minh vốn điều lệ

Tùy nhu cầu, ngành nghề và quy mô hoạt động, doanh nghiệp sẽ tự đăng ký vốn điều lệ công ty và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đã kê khai. Trên thực tế thì cho thấy rằng công ty không cần phải tiến hành chứng minh về vốn điều lệ ở bước thực hiện đăng ký doanh nghiệp, ngoại trừ đối với trường hợp khi ngành nghề của doanh nghiệp thực hiện đăng ký mà mã ngành có yêu cầu về vốn pháp định thì đối với vốn điều lệ sẽ không được phép thấp hơn so với mức vốn pháp định này.

Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm hành vi kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký hay cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Những giấy tờ chứng minh phần vốn đã góp

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện rõ tỷ lệ vốn góp của các thành viên/cổ đông;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu;
 • Sổ đăng ký thành viên/ cổ đông;
 • Biên lai thu tiền, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, chứng từ về tài sản góp vốn;
 • Các tài liệu khác trong nội bộ doanh nghiệp.

Nếu có những thắc mắc liên quan đến vốn điều lệ nói riêng hay kinh doanh, thương mại nói chung, xin vui lòng liên hệ tới số Hotline 0982475192  hoặc Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Người quản lý theo từng loại hình doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.