Xử phạt hành chính xây dựng trái phép: cảnh cáo – phạt tiền?

 

Gửi Luật sư, Nhà em mới bị UBND quận xử phạt vi phạm hành chính xây dựng trái phép 2về hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên, Quyết định xử phạt hành chính của UBND quận là cảnh cáo, phạt tiền và buộc tháo dỡ công trình xây dựng. Vậy quyết định xử phạt này có đúng không ạ?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 77 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính; d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; đ) Những biện pháp khác được quy định tại Nghị định này.”

Mặt khác, căn cứ Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng như sau:

“1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

đ) Trục xuất.

2. Hình thức xử phạt quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính.

Hình thức xử phạt quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.

3. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1 Điều này. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.”

Như vậy vậy, quyết định cảnh cáo, phạt tiền và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép là không đúng quy định của pháp luật vì đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính thức là UBND quận X chỉ được xử lý cảnh cáo hoặc phạt tiền, không được áp dụng đồng thời hai hình phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền.

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.