Xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Điều 348 BLHS 2015 quy định 6 tội độc lập:

–  Tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép;

–  Tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép;

–  Tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép;

–  Tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép;

–  Tội môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép;

–  Tội môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Cấu thành tội phạm

Khách thể: Hành vi phạm tội xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam.

Chủ thể: Là người từ 16 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt khách quan: 

+ Tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép thể hiện ở hành vi giúp người khác ra khỏi biên giới Việt Nam hoặc vào lãnh thổ Việt Nam không có giấy phép theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh và không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích thu lợi bất chính.

+ Tội môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép thể hiện ở hành vi dẫn dắt, làm trung gian cho người có nhu cầu xuất cảnh hoặc nhập cảnh trái phép với người có khả năng tổ chức cho người khác xuất cảnh hoặc nhập cảnh trái phép nhằm giúp người khác đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đi vào lãnh thổ Việt Nam không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thu lợi bất chính.

+ Tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép thể hiện ở hành vi lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, lôi kéo nhằm giúp người nước ngoài ở lại Việt Nam không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam để thu lợi bất chính.

+ Tội môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép: thể hiện ở hành vi dẫn dắt, làm trung gian cho người có nhu cầu ở lại Việt Nam trái phép với người có khả năng tổ chức người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép nhằm giúp người nước ngoài ở lại Việt Nam không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam để thu lợi bất chính.

! Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên.

Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý có động cơ vụ lợi. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật và mong muốn thực hiện hành vi đó.

Xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Về hình phạt

Điều 348 BLHS 2015 quy định 3 khung hình phạt:

Khung 1: Từ 01 năm đến 05 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng.

Khung 2: Từ 05 năm đến 10 năm áp dụng đối với người phạm tội trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 348 BLHS 2015

Khung 3: Từ 07 năm đến 15 năm áp dụng đối với người phạm tội trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 348 BLHS 2015

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ pháp lý:

Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Trên đây là quy định pháp luật về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép . Nếu còn vấn đề thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ Hotline: 09891899692 hoặc đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Tư vấn Pháp luật Hình sự

Tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.