Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác

Danh dự, nhân phẩm là gì?

Danh dự, nhân phẩm của con người là những giá trị nhân thân gắn với một con người và được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xúc phạm danh dự,nhân phẩm người khác đều là vi phạm pháp luật.

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 đã quy định:

“Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Vì vậy, mọi người đều có quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm và mọi hành vi xúc phạm danh dự,nhân phẩm người khác đều là vi phạm pháp luật.”

Thế nào được coi là bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm?

Hiện nay pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể thế nào là bị coi là xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Tuy nhiên có thể hiểu xúc phạm danh dự nhân phẩm là dùng những lời lẽ thô bỉ, tục tĩu hoặc bằng hành động có tích chất bỉ ổi như lột quần áo, tạt những dung dịch chất lỏng gây mùi (nước mắm, mắm tôm, dầu luyn…) để nhục mạ nhằm hạ uy tín gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho người khác.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu về khái niệm này trên nhiều góc độ khác nhau. Cụ thể, đối với giáo viên thì không thể áp đặt hành vi dùng lời lẽ thổ bỉ, tục tĩu hoặc những hành động có tích chất bỉ ổi như trên thì mới được coi là xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Nghề giáo được coi là một nghề nghiệp có phẩm chất đạo đức cao và rất được coi trọng trong xã hội, vì vậy chỉ cần những hành vi làm hạ thấp phẩm chất, đạo đức của một người giáo viên cũng có thể được coi là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ.

Ví dụ: Việc Ban giám hiệu nhà trường không cho giáo viên giảng dạy môn học theo đúng chuyên ngành của họ mà lại phân công dạy môn học khác, không cho giảng dạy mà lại phân công làm những công việc khác trong một thời gian dài được coi là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên nhằm hạ thấp trình độ giảng dạy, hạ thấp uy tín của họ trước học sinh và phụ huynh học sinh.

Blame at work - stock photo | Crushpixel

Biện pháp xử lý đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác

Tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Xử phạt hành chính

∗ Đối với cá nhân nói chung

Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013 quy định:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;”

– Đối với giáo viên

Khoản 1 Điều 26 Nghị định 04/2021 quy định:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

– Đối với học sinh

Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định 04/2021 quy định:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm

2. Chế tài dân sự

Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân đã được quy định đầy đủ tại Điều 34 BLDS 2015. Vì vậy, người có hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm người khác nếu gây ra thiệt hại về vật chất, tinh thần thì sẽ phải bồi thường theo quy định tại Điều 592 BLDS 2015

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

3. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Trường hợp hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 155 BLHS 2015 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “Làm nhục người khác”

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

Lưu ý: Người phạm tội quy định tại Khoản 1 Điều 155 BLHS 2015 chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu cầu khởi tố.

Nếu có những thắc mắc liên quan đến vốn điều lệ nói riêng hay kinh doanh, thương mại nói chung, xin vui lòng liên hệ tới số Hotline 0982475192  hoặc Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Chia sẻ trái phép, lộ dữ liệu cá nhân

Điều 155. Tội làm nhục người khác

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.